Stichting Tenniscentrum Startbaan

Over de Stichting Tenniscentrum Startbaan (STS)

Het eigendom, beheer en exploitatie van het tennis- en biljartcentrum Startbaan ligt vanaf 1 oktober 2017 bij deze stichting STS. Voor die datum waren de Gemeente Amstelveen en het Sportbedrijf Amstelveen eigenaar en exploitant.

STS is opgericht op initiatief van de tennisvereniging LTC Startbaan. Het is een “not for profit” stichting, dat wil zeggen dat er geen winstoogmerk is en dat alle middelen worden ingezet voor de hoofddoelstelling van de stichting. Dat is het zo optimaal mogelijk maken van alle faciliteiten van het tennis- en biljartcentrum voor de gebruikers.

Bestuur en Raad van Toezicht van de stichting zijn onbezoldigd.

Algemene voorwaarden Stichting Tenniscentrum Startbaan >

Privacy policy Stichting Tenniscentrum Startbaan >